Tips om hur du installerar en inbyggd räddningsstege

En inbyggd räddningsstege är en användbar säkerhetsfunktion. Du kanske aldrig har tänkt på det, men det finns flera skäl till att en inbyggd stege. Kanske har du inte en vägg som kan placeras på för att hjälpa till med att stödja din stege. Kanske kommer du inte att kunna hitta en lämplig vägg i syfte att stödja en inbyggd brandstege. Om du har funderat på om en inbyggd brandstege är något som skulle vara lämpligt för din eldstad, här är några saker att tänka på.

Brandstegar är viktiga eftersom de tillåter människor att komma ut ur byggnaden i händelse av brand. Många människor dör i bränder varje år eftersom de inte såg till att deras flyktstegar fungerade korrekt. Om din bostad för närvarande inte har en inbyggd utrymningsstege bör du överväga att installera en. På så sätt kan vem som helst ta sig ut ur byggnaden om en brand bryter ut.

Det finns olika typer av brandstegar som du kan köpa. Vissa är utformade för att användas i specifika delar av ett hem eller företag. Dessa typer är ofta lättare att installera än de som är avsedda att användas någon annanstans. Den utrymningsstege som du väljer ska kunna hantera minst fyra personer.

När du har sett till att brandstegen som du väljer faktiskt är godkänd för användning på den plats där du bor, kan du installera den. Om du installerar en stege inuti ett hem kanske du kan köpa en som redan är uppsatt. Om så är fallet måste du också installera en andra uppsättning stegar utanför hemmet. När du installerar stegen utanför hemmet måste du se till att marken under stegen är platt och säker.

Om du köper en stege för användning i ett företag måste du ha en brandöppningsdörr i närheten. Den här dörren måste öppnas under en nödsituation. Om du installerar en stege som inte får plats genom brandluckan sprids fett- eller vätskebrand i hela konstruktionen. Stegen kan kollapsa, vilket orsakar skador på dem på den och skador på omgivande strukturer. Om du är orolig för fettspridning kanske du vill överväga en halkfri yta för att styra stegen på.

En brandstege ska installeras så att den som använder den säkert kan komma ut ur den brinnande byggnaden. I många fall har människor fastnat i byggnader som brinner eftersom de inte kunde hitta en utgång. Genom att ha en stege tillgänglig vet även brandmän var de kan ta sig in eller ut ur byggnaden utan att utsätta andra människor för fara. Det är inte ovanligt att brandmän och räddningsarbetare använder stegar när de räddar människor från byggnader som brinner.