Magasinering

Det kan finnas många olika anledningar till att bostads- eller lägenhetsinnehavare får behov av magasinering av en större eller mindre del av sitt bohag vid flytt. Det kan bero på flyttning till mindre bostad när barnen flugit ut, gamla flyttar till ett litet äldreboende, flytt utomlands för begränsad tid, i väntan på att den nya villan/bostadsrätten skall bli färdigställd, avveckling av fritidsboende och liknande. Då finns det möjlighet att magasinera möbler, flyttkartonger med mera, hos en firma som hyr ut förråd. Viktigt att tänka på då är:

 • Att utrymmet som hyrs har försäkring
 • Att förrådet är torrt om det gäller möbler eller andra känsliga prylar
 • Om det gäller en container bör den vara isolerad om sådant behov finns
 • Lagerområdet är larmat och besöks av väktare
 • Att området är stängslat eller skyddat på annat sätt
 • Att hyresvärden garanterar trygghet och säkerhet
 • Lokalen skall vara säkrat mot råttor och andra skadedjur
 • Utrymmet skall kunna ge hyresgästen tillträde på ett enkelt sätt, alla veckodagar
 • Tillgängligheten bör vara hela dagen, men natten kan vara undantagen
 • Uthyraren skall ha telefontid varje dag och på vardagar även kvällstid
 • Innan kontrakt skrivs: Kontrollera att utrymmet är tillräckligt stort för dina behov

Ett passande utrymme

Konceptet self storage bygger på privatpersoners behov att få ett extra utrymme när egna förråd är otillräckligt eller saknas. Det är ett ganska enkelt sätt att skaffa sig extra utrymme för saker som inte behövs för tillfället. De flesta företag som hyr ut erbjuder olika storlekar och olika typer av lösning genom att förrådsrum eller containrar i varierande storlek. Den som hyr bör försäkra sig om obegränsat tillträde och att få den enda existerande nyckeln. Dessutom skall man kunna välja vilken tid ett hyreskontrakt skall löpa. Det kan gälla från en månad upp till flera år.

Tilläggstjänster

Många av uthyrarna ser också möjligheter med sidoarrangemang som att låna ut släpkärror gratis, erbjuda kartonger och lårar till låga priser, tejp, filtar, bubbelplast etcetera och annan service som kunder kan ha behov av. Det är praktiskt och enkelt, men ha koll på priserna. Det måste vara konkurrenskraftiga priser på dessa tilläggstjänster.